Czytnik TWN4 MultiTech (często zadawane pytania) – brak odpowiedzi czytnika

TWN4 MultiTech (FAQ) - no response from reader
Tryb wirtualnego portu COM nie działa

Jeśli czytnik TWN4 MultiTech nie działa w trybie wirtualnego portu COM CDC, należy upewnić się, że prawidłowo zainstalowano sterownik.