Czytnik TWN4 MultiTech (często zadawane pytania) – reaguje na etykietę, ale nie przesyła sygnału wyjściowego

TWN4 MultiTech (FAQ) - Responds to tag but no output
Czytnik emituje sygnał dźwiękowy i miga jego kontrolka LED, ale nie przesyła sygnału wyjściowego

Jeśli w odpowiedzi na transponder czytnik TWN4 MultiTech emituje sygnał dźwiękowy i miga jego kontrolka LED, ale nie przesyła sygnału wyjściowego, należy sprawdzić, czy zainstalowano właściwe oprogramowanie dla danego zastosowania.