Moduł odczytu/zapisu RFID TWN4 z funkcją NFC

NFC-enabled TWN4 MultiTech RFID reader/writer
Obsługa technologii NFC przez czytnik TWN4 MultiTech firmy Elatec

Zobacz, w jaki sposób można wykorzystać czytnik TWN4 MultiTech firmy Elatec do przesyłania i odbioru informacji ze smartfona z funkcją NFC. Na przykładzie pokazano wykorzystanie smartfona, czytnika TWN4 MultiTech oraz modułu TCPConv 2 do realizacji zadania wydruku w podobny sposób jak przy użyciu aplikacji do bezpiecznego wydruku lub wydruku typu „follow-me”.