MPS setup (TCPConv 2, wer. 1.2.0.18)

MPS setup (TCPConv 2, rel. 1.2.0.18)
Description

Film prezentuje udoskonalone funkcje najnowszej wersji oprogramowania (wer. 1.2.0.18) do urządzenia sieciowego TCPConv 2 firmy Elatec.

  • narzędzie wykrywania między podsieciami
  • udoskonalony układ internetowego interfejsu użytkownika
  • udoskonalone działanie internetowego interfejsu użytkownika
  • wymagane tylko jedno ponowne uruchomienie
  • certyfikat SSL do przesyłania danych czytników kart
  • dodatek do programu Syslog umożliwiający zdalne monitorowanie
  • kontekstowe ekrany pomocy


Najnowszą wersję pakietu TCPConv 2 AdminPack można pobrać tutaj: