Konfiguracja czytnika do przesyłania numeru identyfikatora

Setup reader to output badge number
Opis

Jak odszyfrować numer nadrukowany na identyfikatorze pracownika i skonfigurować czytnik kart TWN4 MultiTech, aby przesyłał ten numer.