Uwierzytelnianie oparte na kartach na potrzeby wydruku w ramach rozwiązania MPS (z wykorzystaniem urządzenia TCPConv)

MPS card authentication (TCPConv)
Router sieciowy

Urządzenie TCPConv firmy Elatec pozwala na zastosowanie funkcji opartych na wykorzystaniu kart (takich jak uwierzytelnianie czy wydruk w systemie kolejki) w urządzeniach, które nie umożliwiają bezpośredniego podłączenia zbliżeniowego czytnika kart za pośrednictwem złącza USB (tj. w drukarkach jednofunkcyjnych).

Czytnik kart podłącza się bezpośrednio do modułu TCPConv, który jest następnie podłączany do drukarki. Po zbliżeniu karty moduł TCPConv przesyła jej dane bezpośrednio de serwera uwierzytelniającego. Dzięki temu dane karty całkowicie pomijają drukarkę jednofunkcyjną. W efekcie moduł TCPConv może współpracować z drukarkami sieciowymi dowolnego producenta.


Moduł TCPConv wymaga dwóch adresów IP – jednego dla siebie, a drugiego dla drukarki, do której jest podłączony.