TWN4 UPGRADE CARDS

OPŁACALNA I OSZCZĘDZAJĄCA CZAS MODERNIZACJA CZYTNIKÓW

Aby zapewnic maksymalną elastyczność i wybór, ELATEC dodał nowe narzędzie do rodziny produktów TWN4: Karta uaktualniajaca TWN4.

Standardowa wersja produktów Elatec TWN4 obsługuje szeroką gamę transponderów i technologii RFID, ale populacja technologii może zostać zwiększona poprzez dodanie opcji P, I lub PI produktu TWN4. Dzięki karcie rozszerzeń można szybko dodawać dodatkowe technologie, bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi lub specjalnego know-how. Korzyści są oczywiste i liczne.

Z jednej strony, klientom można zaoferować dokładnie takie rozwiązanie, jakiego potrzebują – standard, P, I lub PI – unikając dostarczania produktów poniżej lub powyżej kwalifi kacji, przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości produktu z możliwością łatwego unowocześnienia w terenie.

Z drugiej strony, można zmniejszyć ilość wersji czytników na magazynie, przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności dzięki dostosowanym do indywidualnych potrzeb produktom. Dodatkową korzyścią jest optymalizacja kosztów i zarządzania zapasami, dodatkowa elastyczność, szybszy czas wprowadzenia na rynek i dodatkowy poziom wsparcia, co stanowi przewagę nad konkurencją.

KOD ZAMÓWIENIOWY
PRODUKTILOŚĆZAWARTOŚĆ
TP-IHNS80-PUPG5TWN4 Upgrade Card-P5 licencji
TP-IHNS80-PUPG10TWN4 Upgrade Card-P10 licencji
TP-IHNS80-PUPG25TWN4 Upgrade Card-P25 licencji
TP-IHNS80-PUPG100TWN4 Upgrade Card-P100 licencji
TPK-UPGSC-I5TWN4 Upgrade Card-I Kit SC5 licencji5 kart SIO
TPK-UPGSC-I10TWN4 Upgrade Card-I Kit SC10 licencji10 kart SIO
TPK-UPGSC-I25TWN4 Upgrade Card-I Kit SC25 licencji25 kart SIO
TPK-UPGSC-I100TWN4 Upgrade Card-I Kit SC100 licencji100 kart SIO
TPK-UPGSC-PI5TWN4 Upgrade Card-PI Kit SC5 licencji5 kart SIO
TPK-UPGSC-PI10TWN4 Upgrade Card-PI Kit SC10 licencji10 kart SIO
TPK-UPGSC-PI25TWN4 Upgrade Card-PI Kit SC25 licencji25 kart SIO
TPK-UPGSC-PI100TWN4 Upgrade Card-PI Kit SC100 licencji100 kart SIO
TPK-UPGSP-I50TWN4 Upgrade Card-I Kit SP50 licencji50 procesorów SE
TPK-UPGSP-PI50TWN4 Upgrade Card-PI Kit SP50 licencji50 procesorów SE