TWN4 MultiTech 2 LF

OEM & Desktop odczytu/zapisu RFID

Oprogramowanie

Dostarczone oprogramowanie

TWN4 DevPack 3.08

Jeśli nie uzgodniono inaczej, ELATEC dostarcza ten produkt z wersją oprogramowania układowego 3.08.

Pobierz
Najnowsze oprogramowanie

Aktualny TWN4 DevPack

Jest to najnowszy pakiet rozwojowy dla wszystkich naszych produktów TWN4

DO ZAPYTANIA