TWN4 MultiTech 3 BLE

OEM odczytu/zapisu RFID dla LF, HF, NFC, BLE

Standardowy czytnik TWN4 MultiTech 3 może być również dostarczony z funkcją BLE. Dzięki temu smartfony iPhone i Android mogą być używane do identyfikacji i autoryzacji.

Oprogramowanie

Dostarczone oprogramowanie

TWN4 DevPack 3.12

Jeśli nie uzgodniono inaczej, ELATEC dostarcza ten produkt z wersją oprogramowania układowego 3.12.

Pobierz
Najnowsze oprogramowanie

Aktualny TWN4 DevPack

Jest to najnowszy pakiet rozwojowy dla wszystkich naszych produktów TWN4

DO ZAPYTANIA