Jednopasmowe moduły RFID

Nasze jednopasmowe moduły RFID doskonale nadają się do integracji w ramach prostszych, ekonomicznych rozwiązań. Obsługują one wiele technologii RFID w paśmie wysokiej lub niskiej częstotliwości. Oferują kilka przeznaczonych do konfiguracji portów we/wy, obsługę sygnałów dźwiękowych i różne tryby uśpienia ograniczające zużycie energii. Prosty protokół ASCII lub binarny umożliwia szybkie cykle rozwoju oprogramowania. Cała komunikacja z hostem odbywa się za pośrednictwem interfejsu szeregowego TTL. Niewielkie wymiary i rozmieszczenie wszystkich podzespołów tylko po jednej stronie gwarantuje łatwy montaż na płytce głównego układu.