TWN4 MultiTech Nano LF

Programowalny moduł RFID OEM

Oprogramowanie

Dostarczone oprogramowanie

TWN4 DevPack 3.10

Jeśli nie uzgodniono inaczej, ELATEC dostarcza ten produkt z wersją oprogramowania układowego 3.10.

Pobierz
Najnowsze oprogramowanie

Aktualny TWN4 DevPack

Jest to najnowszy pakiet rozwojowy dla wszystkich naszych produktów TWN4

DO ZAPYTANIA