TWN4 MultiTech Nano LEGIC 42

Programowalny moduł RFID OEM z obsługą NFC

Oprogramowanie

Dostarczone oprogramowanie

TWN4 DevPack 3.12

Jeśli nie uzgodniono inaczej, ELATEC dostarcza ten produkt z wersją oprogramowania układowego 3.12.

Pobierz