Czy mogę wyeksportować oprogramowanie układowe lub aplikację TWN4 z czytnika?

W przypadku czytników TWN4 nie można odczytać ani oprogramowania układowego, ani aplikacji. Pozwala to na przechowywanie w aplikacji tajnych kluczy i innych funkcji kryptograficznych. Ponadto zapobiega się w ten sposób możliwości sklonowania urządzenia i chroni się własność intelektualną.