Jakiego narzędzia konfiguracyjnego należy użyć do konfigurowania czytników TWN4?

Czytniki TWN4 można konfigurować przy użyciu narzędzia AppBlaster, które należy do pakietu rozwojowego TWN4. Narzędzie to pozwala konfigurować czytnik na trzy sposoby:

  • Program Firmware Image
    Ładowanie wstępnie skompilowanych obrazów oprogramowania układowego
  • Configurable Project
    Tworzenie obrazu na podstawie interaktywnej konfiguracji
  • Source Code Project
    Tworzenie obrazu na podstawie kodu napisanego w języku C


W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami:

Kontakt