Near Field Communication (NFC)

NFC (Near Field Communication lub komunikacja bliskiego zasięgu) to standard bezkontaktowej wymiany danych na bazie technologii wysokiej częstotliwości RFID (13,56 MHz).Jakie są zastosowania NFC?

NFC można wykorzystywać do wielu zastosowań, na przykład w obszarze płatności lub wymiany plików multimedialnych. Standard NFC sprawdza się również w przypadku wizytówek, w muzeach, instytucjach edukacyjnych oraz w handlu.

NFC obsługuje trzy różne typy zastosowań:

Peer-to-Peer (P2P)

Do wymiany danych między dwoma urządzeniami (np. smartfonem i terminalem w punkcie sprzedaży).

Emulacja kart

Urządzenie NFC (np. smartfon) zachowuje się jak bezkontaktowa karta identyfikacyjna.

Tryb Read-Write

Urządzenie NFC jest się w trybie aktywnym i odczytuje etykietę pasywną (np. papierową etykietę NFC).

Jaki zasięg ma NFC?

Zasięg transmisji NFC wynosi około 10 centymetrów i wyróżnia się bardzo małym zużyciem baterii.

Jak szybki jest NFC?

Jedynie ułamek sekundy potrzebny jest do nawiązania połączenia między dwoma urządzeniami końcowymi z funkcją NFC. Maksymalna prędkość transmisji wynosi 424 kbit/s. Dzięki temu NFC to standard doskonale przystosowany do płatności mobilnych.

Jakie urządzenia końcowe obsługują NFC?

Standard NFC jest obsługiwany przez prawie wszystkie powszechnie stosowane smartfony z systemem Android.

Jaka jest różnica między RFID i NFC?

NFC opiera się na technologii RFID do bezkontaktowej wymiany danych. W obszarze bezkontaktowych kart technologia NFC umożliwiła znaczne ujednolicenie dzięki możliwości przyporządkowania określonych typów transpondera RFID do poszczególnych typów etykiet NFC, które są między sobą kompatybilne. Największą różnicę względem klasycznej technologii RFID stanowi połączenie Peer-to-Peer, przez które urządzenia NFC mogą się bezpośrednio komunikować.

Co to właściwie jest NFC?

NFC to skrót od terminu Near Field Communication. Jest to bezkontaktowa technologia stosowana obecnie przede wszystkim w wielu telefonach komórkowych (smartfonach). Dzięki NFC telefon komórkowy może symulować bezkontaktową kartę. Ponadto urządzenie NFC może pracować również jako czytnik i odczytywać karty oraz transpondery. NFC to technologia wysokiej częstotliwości. Nie umożliwia ona rozpoznawania transponderów niskiej częstotliwości.

Jakie produkty ELATEC mogą współpracować z NFC?

Protokół NFC jest obsługiwany przez wszystkie czytniki TWN4 ze złączem wysokiej częstotliwości. Dostawcy zewnętrzni wyposażyli w NFC większość dostępnych na rynku telefonów komórkowych, podobnie jak wiele urządzeń użytkowych.

Wybór produktów ELATEC z obsługą NFC

Jak duży jest zasięg i od jakich czynników zależy?

Zasięg wynosi z reguły do 10 cm — i w znacznym stopniu zależy od zastosowanego urządzenia. Ze względu na tak małą odległość nawiązanie połączenia można potraktować jako zgodę na transakcję.

W jakich obszarach zastosowania wykorzystuje się NFC? 

 • Identyfikacja użytkowników
 • Dostęp i rejestracja czasu
 • Uwierzytelnianie Bluetooth/WLAN (Connection Handover)
 • Internet of Things (IoT)
 • Inteligentny dom
 • Płatności
 • Bilety w transporcie podmiejskim
 • Przemysł 4.0

  W jakich zastosowaniach można używać etykiet NFC ELATEC?

  ELATEC nie oferuje etykiet NFC. Nasze czytniki są jednak w stanie odczytać większość dostępnych na rynku etykiet NFC.

  Inne technologie

  Radio Frequency Identification (RFID)
  Więcej informacji
  Bluetooth Low Energy (BLE)
  Więcej informacji