Wprowadzenie do technologii transponderowej RFID

Intro RFID transponder technology
Opis

Krótkie omówienie różnych dostępnych transponderów, jakie są wykorzystywane w technologii RFID.