Karta konfiguracyjna TWN4 – krótka prezentacja

TWN4 Configuration Card quick demo
Opis

Film prezentuje w skrócie zasadę działania zestawu do konfiguracji TWN4 CONFIG Programmer. Służy on do zapisywania konfiguracji czytników RFID na kartach zbliżeniowych – tj. kartach konfiguracyjnych TWN4. Następnie karty te można wykorzystać do zbliżeniowej (re)konfiguracji czytników RFID Elatec. Pozwala to znacząco skrócić czas konfiguracji, ponieważ eliminuje konieczność podłączania czytników do komputera lub ich demontażu z urządzeń, w które są wbudowane.