MPS card authentication with printers (using TCPConv 2)

MPS card authentication (TCPConv 2)
Router sieciowy

Urządzenie TCPConv 2 firmy Elatec pozwala na zastosowanie funkcji opartych na wykorzystaniu kart (takich jak uwierzytelnianie czy wydruk w systemie kolejki) w urządzeniach, które nie umożliwiają bezpośredniego podłączenia zbliżeniowego czytnika kart za pośrednictwem złącza USB (tj. w drukarkach jednofunkcyjnych).

Czytnik kart podłącza się bezpośrednio do modułu TCPConv 2, który jest podłączany do drukarki. Po zbliżeniu karty moduł TCPConv 2 przesyła jej dane bezpośrednio de serwera uwierzytelniającego. Dzięki temu dane karty całkowicie pomijają drukarkę jednofunkcyjną. W efekcie moduł TCPConv 2 może współpracować z drukarkami sieciowymi dowolnego producenta.