TWN4 MultiTech 3

OEM odczytu/zapisu RFID dla LF, HF, NFC

Oprogramowanie

Dostarczone oprogramowanie

TWN4 DevPack 3.10

Jeśli nie uzgodniono inaczej, ELATEC dostarcza ten produkt z wersją oprogramowania układowego 3.10.

Pobierz
Najnowsze oprogramowanie

Aktualny TWN4 DevPack

Jest to najnowszy pakiet rozwojowy dla wszystkich naszych produktów TWN4

DO ZAPYTANIA