Wielopasmowe moduły RFID

Niska i wysoka częstotliwość

Nasze wielopasmowe moduły RFID zaprojektowano na potrzeby integracji w maszynach i innych urządzeniach. Są one dostępne w rożnych rozmiarach i umożliwiają podłączenie do zewnętrznych anten za pośrednictwem kabli lub układów drukowanych. Zależnie od wielkości urządzenia może być to istotny czynnik zapewniający oszczędność miejsca. Podobnie jak nasze standardowe czytniki TWN4 MultiTech moduły te obsługują wszystkie współczesne technologie RFID niskiej i wysokiej częstotliwości, w tym także NFC. Zapewniają one szerokie możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, a ich zachowanie może być zautomatyzowane w oparciu o różne kryteria.
Szczegółowe informacje można znaleźć na odpowiednich kartach danych technicznych.